• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Grant 2020 - PARK ART Zwierzyniec Bielińskiego- Otwock Wielki

 • Organizator wydarzenia

  Organizator wydarzenia

 • Patronat medialny

  Patronat medialny

 • Patronat medialny

  Patronat medialny

 • Patronat medialny

  Patronat medialny

 • Współorganizator

  Współorganizator

 • Program Kultura ludowa i tradycyjna

  Program Kultura ludowa i tradycyjna

Informujemy, że Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy otrzymało dofinansowanie na realizację konkursu plecionkarskiego PARK-Art Zwierzyniec Bielińskiego zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna - „Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Realizacja zadania: 24-26.07.2020

Miejsce: Park Bielińskiego przy Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim

w tym: wykonywanie prac konkursowych 24-25.07.2020, wyniki konkursu 26.07.2020 - oficjalne otwarcie wystawy trwającej do 31.10.2020

 

 "PLENER PARK-Art Zwierzyniec Bielińskiego" 

CEL KONKURSU I PLENERU:

 - eksperymentowanie z wikliną na poziomie zaawansowanym lub początkującym, poznania jej właściwości i możliwości wykorzystania;

 - nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy plecionkarzami z terenu Polski;

 - popularyzacja i kultywowanie tradycji plecionkarskich w Polsce - promowanie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji;

 - promowanie regionów związanych z historycznym istnieniem plecionkarstwa i wikliniarstwa;

 - kształtowanie postawy utożsamiania się z dziedzictwem kulturowym – „Plecionkarstwo w Polsce” wpisane jest na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego od 2018 roku;

 - promocja polskiego plecionkarstwa i wikliniarstwa,

 - pobudzenia inwencji twórczej – zainspirowanie uczestników tematem unikatowych „wiklinowych zwierzątek”;

 - poznanie terenu i historii Parku założonego przez rodzinę Bielińskich, wybór miejsca lokalizacji pracy konkursowej przez uczestnika konkursu;

 - wprowadzenie nowego wymiaru przestrzeni Parku w Otwocku Wielkim, jako scenerii ekspozycyjnej – dzięki artystycznym pracom wykonanym z naturalnego ekologicznego surowca.

 TEMAT KONKURSU : 

Tematem konkursu jest „Zwierzyniec Bielińskiego” – autorskie prace tworzone z wykorzystaniem wikliny. Wiklinowy zwierzyniec ma prezentować figury popularnych polskich zwierząt. Praca konkursowa ma przedstawiać zwierzątko mieszczące się w jednej z grup zwierząt: 

- kręgowców: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki

- bezkręgowców: mięczaki, stawonogi. 

 

W poł. XVIII wieku na terenie parku w Otwocku Wielkim miał znajdować się Zwierzyniec – wydzielony teren, na którym wolno żyły leśne zwierzęta.

Podobne założenia realizowano przy rezydencjach w całej Europie. 

Postanowiliśmy podczas ogólnopolskiego pleneru wikliniarskiego, który odbędzie się w dniach 24-25 lipca przy pałacu w Otwocku Wielkim stworzyć jego tymczasową wiklinową replikę. 

W krajach ościennych już przed laty odkryto ekologiczne i estetyczne właściwości tworzywa wikliniarskiego wprowadzając je do przydomowych ogródków i parków miejskich, promując i oswajając społecznie ten materiał. Wyplecenie z wikliny podczas pleneru popularnych polskich zwierząt dziko żyjących będzie okazją by i u nas zaakceptowano te dobre tradycje.

Plener plecionkarski organizowany przy Muzeum Wnętrz odwołuje się do historycznie potwierdzonych tradycji lokalnych, kiedy to na fali rozwoju rzemiosła i szkolnictwa zawodowego, w celu aktywizacji ludności bezrolnej Zygmunt Kurz (1848-1917), botanik, pedagog założył na terenie rezydencji w Otwocku Wielkim spółdzielnię i niewielką szkołę koszykarską. 

 ZAPISY - PLENER PARK-Art Zwierzyniec Bielińskiego- tel. 607 257 428 / polscyplecionkarze@wp.pl