• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Nauka zawodu koszykarz-plecionkarz

Nauka zawodu koszykarz-plecionkarz w formie kursu kwalifikacyjnego dla dorosłych odbywa się w Polsce w dwóch szkołach:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu (ul. Ułańska 2)

- Dolnośląski Zespół Szkół w Jaworze - Centrum Kształcenia Ustawicznego (ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 1)

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia osób dorosłych i bezpłatny sposób na :

 • zdobycie nowego zawodu
 • uzupełnienie swojego wykształcenia
 • udoskonalenie swoich umiejętności
 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Jest odpowiedzią na zmieniający się rynek pracy i dostosowanie do jego potrzeb.

 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest formą zastępującą dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych. Jest to elastyczna i wygodna forma kształcenia, dzięki której można wybrać z programu nauczania danego zawodu tylko jedna kwalifikację, uprawniająca do wykonywania konkretnych czynności - przy minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego.

Na kurs kwalifikacyjny może uczęszczać osoba która ma ukończone 18 lat - bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

- Po ukończeniu kursu koszykarz-plecionkarz słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu.

- Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.