• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

NABÓR uczestników i regulamin udziału / Lista uczestników konkursu

Lista uczestników konkurs:

BOGACKA-GALON BARBARA- Kraków, woj. małopolskie

DAŁEK MAŁGORZATA - Łowicz, woj. łódzkie

JASEWICZ IZABELA – Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie

KINDZIERSKA JULIA - Łowicz, woj. łódzkie

KOCUR WŁODZIMIERZ - Łowicz, woj. łódzkie

KOZIK RAFAŁ - Kraków, woj. małopolskie

MAŁEK KAROLINA - Głusk, woj. mazowieckie

POTASIŃSKI JAKUB - Warszawa, woj. mazowieckie

PIERZYŃSKA AGNIESZKA - Szarki, woj. wielkopolskie

PIERZYŃSKI KRZYSZTOF - Szarki, woj. wielkopolskie

PIĘTA TADEUSZ - Stęszew, woj. wielkopolskie

SZANDAŁA GRZEGORZ - Radzowice, woj. dolnośląskie

SZANDAŁA MAGDALENA - Radzowice, woj. dolnośląskie

WOJCIECHOWSKA MALINA - Łódź, woj. łódzkie

ZWOLIŃSKI KRZYSZTOF - Łowicz, woj. łódzkie

 

Termin II ostatecznego zgłoszenia - 21.07.2020 - karta do pobrania: Pobierz i wydrukuj kartę uczestnictwa

.................................................

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać podpisany regulamin oraz wypełnić Kartę Zgłoszeniową. Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do przesłania 1 lub 5 fotografii lub skanów fotografii przedstawiającej wykonanie "5-ciu własnoręcznie wykonanych wyrobów plecionkarskich". Komplet wypełnionych i podpisanych dokumentów (skany) należy przesłać drogą e-mail: polscyplecionkarze@wp.pl – lub pozostawić w siedzibie organizatora najpóźniej w dniu 14 lipca 2020 - z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników będzie również brana pod uwagę kolejność wpływu zgłoszeń.

Nadesłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu w całości.

Niespełnienie warunków określonych w niniejszym regulaminie skutkuje niedopuszczeniem do udziału w konkursie.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na eksponowanie  jego pracy konkursowej na wystawie pokonkursowej wraz z danymi umieszczonymi w karcie uczestnika.

 

Termin naboru:  od 25.06.2020 do 14.07.2020 przyjmowanie zgłoszeń

Organizator utworzy listę uczestników biorąc pod uwagę ich deklarowany dorobek artystyczny i zawodowy oraz umiejętności plecionkarskie.

Ocena naboru: 15-16.07.2020 – wyniku naboru zakwalifikowanych uczestników zostaną umieszczone w dn. 16.07.2020 o godz. 18.00 na stronie internetowej: www.stowarzyszeniepolskichplecionkarzy.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz program wydarzenia zamieszczony jest na stronie internetowej organizatora. Wysłanie samego podpisanego regulaminu i wypełnienie karty zgłoszeniowej nie gwarantuje udziału w konkursie.

 Każdy uczestnik Konkursu otrzyma dyplom potwierdzający wzięcie udziału w konkursie.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy

siedziba: Chrusty 1, 62-590 Golina