• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

O stowarzyszeniu

Więcej w zakładce: STATUT

Celem Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy jest:

- promocja plecionkarstwa i wikliniarstwa krajowego i światowego na terenie Polski i poza jej granicami,

- ochrona praw i dbałość o interesy plecionkarzy i wikliniarzy z całego kraju,

- ochrona plecionkarstwa i tradycji plecionkarskich, jako niematerialnego dziedzictwa dóbr kultury,

- propagowanie ekologicznego stylu życia,

- promowanie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji,

- zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego,

- poznanie lokalnego środowiska – promowanie regionów związanych z historycznym istnieniem plecionkarstwa i wikliniarstwa,

- dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, sztuce, rzemiośle oraz tradycjach plecionkarskich i wikliniarskich,

- inicjowanie i kształtowanie nowych trendów w plecionkarstwie i wikliniarstwie, a także w dziedzinach, w których wyroby plecionkarskie mogą znaleźć zastosowanie,

- wspieranie i pomoc początkującym plecionkarzom na terenie całej Polski,

- edukacja, wspieranie i promocja produktów, usług oraz postaw proekologicznych i prospołecznych,

- działania na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej – rozwijanie kontaktów i współpracy,

- wyrównanie szans osób starszych, niepełnosprawnych i dyskryminowanych grup społecznych.