• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Składka członkowska

Uchwałą zarządu nr 01/01/2020  z dnia 02-01-2020 w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy

USTALA się wysokość składki członkowskiej za rok 2020 w wysokości 10 zł.

WPŁATĘ można dokonać na rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas

Nazwa: Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy

nr konta 86 1600 1462 1826 6666 7000 0001

w tytule: składka członkowska rok 2020 + imię i nazwisko

 

 

 

...........................................

Uchwałą zarządu nr 5/2019 z dn. 04-02-2019 w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy,

USTALA się wysokość składki członkowskiej za rok 2019 w wysokości 10 zł  .

WPŁATĘ można dokonać na rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas

Nazwa: Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy

nr konta 86 1600 1462 1826 6666 7000 0001

w tytule: składka członkowska rok 2019

 

Planowana wysokość składki w 2021 roku: 10zł, płatna do 31.03.2021r.

Planowana wysokość składki w 2022 roku: 10zł, płatna do 31.03.2022r.