• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Strefa prawna

 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Tutaj sprawdzisz - Link

 

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Link

 

Dla firm współpracujących z państwami UE - Aktywność numeru VAT nadanego przez państwo członkowskie

Tutaj sprawdzisz - Link

 

Egzamin czeladniczy i mistrzowski w zawodzie koszykarz-plecionkarz

Link - wymagania do dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego

Link - wymagania do dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

 

Przykładowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie koszykarz-plecionkarz - Centralna Komisja Egzaminacyjna

Link - Warunki przystąpienia do egzaminu

Link - Przykładowe egzaminy

Link - Informator o egzaminie

 

Informacje o zawodzie:

Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

link: Operator maszyn i urządzeń wikliniarskich

 

Wyszukiwarka - kody kreskowe:

Globalny Elektroniczny Rejestr Informacyjny o Podmiotach (GEPIR) to ogólnodostępny serwis internetowy wykorzystujący bazy danych organizacji krajowych GS1, służący pozyskiwaniu informacji o zarejestrowanych uczestnikach systemu GS1 oraz o użytkowanych przez te firmy Prefiksach firm GS1

link: Sprawdzenie kodu kreskowego

 

Informacje o zawodzie - założenie działalności - test wiedzy:

link: Wikliniarstwo - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Wykaz ilości wytwarzanych odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (dotyczy BDO)

link: Dziennik Ustaw 2019

link: Ustawa o odpadach 2012