• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Wikliniarstwo

LITERATURA:

 

"Wpływ pielęgnacji mechanicznej na zachwaszczanie plantacji wikliny" , W. Skrzypczak, P. Szulc, H. Waligóra ; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

http://www.pimr.poznan.pl/biul/2009_4_SSW.pdf

 

"Wpływ nawożenia na plon wikliny" A. Kropisz; Roczniki Gleboznawcze, Warszawa 1970

http://ssa.ptg.sggw.pl/files/artykuly/1970_21/1970_tom_21_nr_2/tom_21_nr_2_339-354.pdf

 

"Metodyka integrowanej ochrony wierzb krzewiastych - dla producentów biomasy" Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 2013

https://www.ior.poznan.pl/plik,1743,metodyka-integrowanej-ochrony-wierzb-krzewiastych-dla-producentow-biomasy-pdf.pdf

 

 

FILMY:

 

Wiklineczka Kanał You tube: Koszenie Wikliny