• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Sposoby realizacji naszych celów

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży - zajęcia związane z rękodziełem ludowym – „plecionkarstwo”

2.     Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków

3.     Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, wykładów itp.

4.     Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

5.     Udział w targach, jarmarkach w celach promocyjnych

6.     Wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju rynku produktów regionalnych i lokalnych

7.     Występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi, instytucjami finansowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.

8.     Ukazanie możliwości rozwoju osobistego.

9.     Tworzenie nowych uczących się społeczności opartych na wkładzie osobowym swoich członków.

10. Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku.

11. Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia – rozwijanie zdolności manualnych

12. Prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach.

13. Stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej.

14. Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenie i inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

15. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.

16. Udział i organizację imprez kulturalnych, wycieczek, wyjazdów studyjnych, wymian międzynarodowych oraz wymian międzykulturowych – w ramach działań nieodpłatnych.

17.  Tworzenie małej architektury miejskiej z różnych surowców plecionkarskich.

18. Czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości plecionkarzy oraz podejmowanie własnych inicjatyw wydawniczych w formie publikacji, broszur i ulotek.

19. Prezentacja dorobku plecionkarzy społeczeństwu poprzez pokazy, warsztaty, wystawy, kiermasze, targi, spotkania i inne formy, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się ochrona, upowszechnianiem sztuki ludowej w kraju i za granicą.

20. Czynne rozwijanie kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury ludowej.

21. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej z realizacji działalności statutowej.